İyinin ve Kötünün Ötesinde İnsan Doğası


Konuşmacı: Siyaset Bilimci Ömer Allahverdi
Modaretör: Rafet Temur

Yorumlar